Reklam & Sponsorluk

www.blogcaddesi.com sitesinde reklam verilebilecek alanlar;

Ana Sayfa bileşen alanı: 300×250

Yazı / Sayfa alanı: 300×250

ebatlarında Jpeg/Gif formatlarında reklam verebilirsiniz. Reklam / Sponsor alanlarına vermiş olduğunuz resim/fotoğraf ne kadar etkileşim olduğuna dair vereceğiniz reklam süresince rapor halinde sunulacaktır. İletişime geçmek için lütfen tıklayınız.

Madde 1.

1. İşbu sözleşme, ile ………………………………… arasında yapılmış olup, bundan böyle bu sözleşmede, “SG”, ………………………………………………………………………. “Reklam Veren” olarak ifade edilecektir.

SÖZLEŞME KONUSU:

Madde 2.

www.BlogCaddesi.com resmi web sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; www.BlogCaddesi.com web sitesinin reklam veren ile SG arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalardır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 3.

A) Reklam Verenin Yükümlülükleri:

1-Reklam veren kendi hazırladığı banner’in kullanılmasını isteyebilir. Veya materyallerin reklam veren tarafından karşılanması halinde Kurumumuz banner’lerin SG tarafında belirlenmiş bedel karşılığında hazırlanmasına yardımcı olur.
2-Reklam verenler yayın dönemini (Aylık / 3 Aylık /6 Aylık / 12 Aylık) ve reklam yerini belirleyecektir.
3- Reklamlar EK’teki Reklam Alım İlkelerine uygun olmalıdır.
4- Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde SG’nin izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
5– SG ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.

B) Yükümlülükler:

1- Reklam hizmetinin www.BlogCaddesi.com kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. Bu ve benzeri nedenlerle www.BlogCaddesi.com ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
2- İsteklinin kendi hazırladığı reklam bannerı sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü sonra siteye yerleştirilir.
3- Sözleşme devam ederken isteklinin kendi hazırladığı banner, önceden www.BlogCaddesi.com ulaştırılması koşuluyla ve günde 1 defadan fazla olmamak kaydıyla mesai saatleri içerisinde değiştirilir.
4- www.BlogCaddesi.com içerik ve yayından doğacak aksaklıklardan sorumlu olmadığı gibi süresinden önce reklam veren tarafından kaldırılan reklamlardan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapmaz.

ÜCRET:

Madde 4.

1- Reklam veren reklam bedelini (KDV dahil olmak üzere) ……………………… peşin olarak öder. Reklam Bedeli, Garanti Bankası hesabına yatırılacaktır.

MÜEYYİDELER:

Madde 5.

1- İstekli reklam faaliyetini durdurması veya sahip değiştirmesi gibi zorunlu hallerde, bir hafta önceden yazı ile bilgi vermek zorundadır.
2- Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar; karşılıklı görüşme ile sonuçlandırılacaktır. İhtilaflar halinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6.

Bu sözleşme imza tarihinden itibaren …..(ay/yıl) geçerli olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir